Ikon för Rikstermbanken

strukturregister

svensk term (rek.): strukturregister
svensk term (acc.): receptregister
definition:

register med information om hur produkter och andra sammansatta artiklar är uppbyggda, dvs. vad de i sin tur består av för artiklar och i vilka kvantiteter

engelsk term (rek.): bill of material file
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004