Ikon för Rikstermbanken

strukturloop

svensk term (rek.): strukturloop
definition:

felaktighet som kan uppkomma i ett strukturregister

anmärkning:

Det innebär att en artikel, eventuellt via andra artiklar på lägre strukturnivåer, ingår i sig själv. I ERP-system finns i allmänhet systemmässiga kontroller för att undvika att strukturloopar uppstår.

engelsk term (rek.): bill of material loop
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004