Ikon för Rikstermbanken

strukturkvalitet

svensk term (rek.): strukturkvalitet
förklaring:

Strukturkvalitet avser i vilken utsträckning som moder/dotter relationerna i produkterna är korrekta inklusive kvantitetsuppgifter, giltighetsdatum o.d. Strukturkvaliteten kan exempelvis uttryckas som antalet moder/dotterrelationer i strukturregistret som är korrekta i förhållande till det totala antalet relationer.

engelsk term (rek.): bill of material accuracy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004