Ikon för Rikstermbanken

strukturbaserad lageravräkning

svensk term (rek.): strukturbaserad lageravräkning
svenska termer (acc.): automatisk lageravräkning
baklängesnedbrytning
definition:

automatisk uppdatering av

lagersaldo för utgångsmaterial i samband med inleverans av färdigtillverkad artikel

anmärkning:

Lageravräkningen görs med de kvantiteter av ingående artiklar som reserverats mot tillverkningsordern för den tillverkade artikeln, alternativt med hjälp av den tillverkade artikelns struktur.

engelsk term (rek.): backflushing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004