Ikon för Rikstermbanken

stickprovskontroll

svensk term (rek.): stickprovskontroll
definition:

kvalitetskontroll utförd med hjälp av stickprov

anmärkning:

Stickprovskontroll är en delkontroll som innebär att endast en del av enheterna i ett parti, dvs. ett stickprov från partiet, kontrolleras och att slutsatser om kvaliteten för partiet som helhet baseras på utfallet från detta stickprov.

se även:
engelsk term (rek.): acceptance sampling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004