Ikon för Rikstermbanken

startskrot

svensk term (rek.): startskrot
definition:

material som behövs för uppsättning och inställning av en maskin men som inte resulterar i en färdig artikel

exempel:

Som exempel på verksamheter där startskrot förekommer kan nämnas kabelindustrin och den grafiska industrin.

engelsk term (rek.): start scrap
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004