Ikon för Rikstermbanken

stapeldiagram

svensk term (rek.): stapeldiagram
svensk term (acc.): histogram
definition:

hjälpmedel för att grafiskt åskådliggöra relativa storlekar på ett antal variabelvärden

anmärkning:

Syftet är att tydligt kunna illustrera hur mätstorheter varierar. Stapeldiagrammet ät ett av de så kallade Sju QC-verktygen.

engelsk term (rek.): bar chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004