Ikon för Rikstermbanken

standardtid

svensk term (rek.): standardtid
förklaring:

En standardtid för en operation avser den tid som operationen enligt använd prestationsnorm förväntas ta att utföra.

engelsk term (rek.): standard hours
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004