Ikon för Rikstermbanken

standardpris

svensk term (rek.): standardpris
definition:

pris som man beräknar och fastställer per artikel

anmärkning:

Standardpriser används i första hand för kostnadsredovisning och effektivitetsuppföljning. Ofta är standardpriset giltigt ett helt år i taget.

engelsk term (rek.): standard price
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004