Ikon för Rikstermbanken

stödprocess

svensk term (rek.): stödprocess
definition:

affärsprocess som inte i sig själv direkt bidrar till att skapa värde för företaget och dess kunder men som krävs som stöd för att kunna utföra direkt värdeskapande kärnprocesser

engelsk term (rek.): support process
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004