Ikon för Rikstermbanken

ständig förbättring

svensk term (rek.): ständig förbättring
svenska termer (acc.): Kaizen
kontinuerlig förbättring
förklaring:

Ständig förbättring är ett effektiviseringskoncept som innebär att det i företaget ständigt pågår aktiviteter för att förbättra produktions och leveranssystems effektivitet. Förbättringarna sker i små successiva steg. Kaizen är ett japanskt uttryck som står för en ständigt pågående effektivisering och vidareutveckling av verksamheter med hjälp av alla berörda anställdas engagemang och deltagande.

engelsk term (rek.): continuous improvement
japansk term (rek.): Kaizen
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004