Ikon för Rikstermbanken

ställagefack

svensk term (rek.): ställagefack
definition:

förvaringsutrymme i ett ställage för pallar, lådor etc. mellan två vertikala bärande element på ett horisontellt plan

engelsk term (rek.): rack bin
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004