Ikon för Rikstermbanken

spekulationslager

svensk term (rek.): spekulationslager
definition:

lager som uppstår på grund av spekulation i samband med inköp

anmärkning:

Inköp av överkvantiteter görs till exempel för att man skall kunna tillgodoräkna sig ett tillfälligt och speciellt förmånligt pris. Dimensionering av spekulationslager innebär en avvägning mellan lagerhållningskostnader, inkuranskostnader och de kostnadsminskningar man får genom att kunna köpa till förmånligare priser.

engelsk term (rek.): speculation inventory
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004