Ikon för Rikstermbanken

spekulation

svensk term (rek.): spekulation
förklaring:

Spekulation är en strategi för produktion och distribution. Den innebär att man tillverkar en produkt utan att det finns någon kundorder respektive att man distribuerar en produkt till ett lager på en lokal marknad utan det finns någon kundorder. I det första fallet finns det en risk och därmed ett inslag av spekulation att produkten aldrig blir efterfrågad och i det andra fallet att den aldrig blir efterfrågad på den lokala marknad där produkten lagrats. Dess motsats är senareläggning.

engelsk term (rek.): speculation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004