Ikon för Rikstermbanken

specifikation (3)

svensk term (rek.): specifikation (3)
definition:

instruktion för hur ett visst arbete skall utföras, exempelvis värmebehandlingsspecifikation,

svetsningsspecifikation och kontrollspecifikation

 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004