Ikon för Rikstermbanken

specifikation (1)

svensk term (rek.): specifikation (1)
definition:

förteckning av i en ritning ingående detaljer, komponenter, råmaterial och halvfabrikat

anmärkning:

Den förekommer antingen som en del av ritningen, fast specifikation, eller på ett från ritningen separat dokument, lös specifikation.

engelsk term (rek.): specification
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004