Ikon för Rikstermbanken

sortimentsreduktion

svensk term (rek.): sortimentsreduktion
definition:

reduktion av antalet artiklar och artikelvarianter i ett sortiment, framför allt med syfte att kunna reducera kapitalbildningen i lager och för att rationalisera det materialadministrativa arbetet

engelsk term (rek.): variety reduction
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004