Ikon för Rikstermbanken

sortimentspolitik

svensk term (rek.): sortimentspolitik
definition:

de policyer, regler, riktlinjer och praxis som tillämpas vid val och utformning av ett produktsortiment

anmärkning:

Beslut rörande sortimentspolitik innefattar bland annat val av sortimentsdjup och sortimentsbredd. Tillämpad sortimentspolitik har en avgörande betydelse för materialadministrativ effektivitet.

engelsk term (rek.): product mix policy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004