Ikon för Rikstermbanken

sortimentsanalys

svensk term (rek.): sortimentsanalys
definition:

analys av artikelsortimentet, ofta med syfte att reducera antalet artiklar och artikelvarianter

anmärkning:

Analysen kan baseras på täckningsbidrag, volymvärde, efterfrågespridning o.d.

engelsk term (rek.): assortment analysis
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004