Ikon för Rikstermbanken

snabborder (1)

svenska termer (rek.): snabborder (1)
snabborder
definition:

order som genom manuellt beslut av auktoriserade planerare ges prioritet över andra order

anmärkning:

Snabbordern ges på så sätt förtur vid uttag av material och förtur avseende tillgång till kapacitet för att åstadkomma snabbast möjliga genomlopp.

engelsk term (rek.): rush order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004