Ikon för Rikstermbanken

slutmonteringsplan

svensk term (rek.): slutmonteringsplan
definition:

plan för att genomföra slutmontering eller annan typ av sluttillverkning av produkter

anmärkning:

Den kan uttryckas i form av inplanerade monteringsorder eller i form av monteringstakter per produkt. Vid kundorderstyrd produktion är monteringsplanen en konsekvens av inneliggande kundorderstock medan den vid lagerstyrd produktion är en konsekvens av lagerpåfyllningsbehov. Slutmonteringsplaner är oftast kortsiktiga med en planeringshorisont motsvarande ledtiden för slutmonteringen/sluttillverkningen.

engelsk term (rek.): final assembly schedule
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004