Ikon för Rikstermbanken

slöseri

svensk term (rek.): slöseri
förklaring:

Slöseri är en term som förekommer i anslutning till justintime och lean production. Det är ett uttryck för den resursförbrukning som inte bidrar till värdeökning för produkterna. Som exempel på vad som innefattas i slöseri kan nämnas överproduktion, kassation, lager och onödiga transporter.

Muda är det japanska ordet för slöseri.

engelsk term (rek.): waste
japansk term (rek.): muda
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004