Ikon för Rikstermbanken

släktskapsdiagram

svensk term (rek.): släktskapsdiagram
förklaring:

Ett släktskapsdiagram är ett av de Sju managementverktygen. Det är ett hjälpmedel för att organisera stora mängder av verbala data, exempelvis idéer, önskemål eller åsikter. Det illustrerar associationer snarare än logiska samband.

engelsk term (rek.): relationship chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004