Ikon för Rikstermbanken

sju kvalitetsverktyg

svensk term (rek.): sju kvalitetsverktyg
förklaring:

Som hjälpmedel vid kvalitetsförbättring kan olika statistiska verktyg utnyttjas. Enligt japansk managementfilosofi bör dessa vara så enkla att de kan användas och förstås av alla medarbetare på ett företag så att därmed alla kan medverka i förbättringsarbetet. Sju sådana verktyg har i det sammanhanget ställts samman. De kallas de sju kvalitetsverktygen och är datainsamlingstablå, stapeldiagram, Paretodiagram, Ishikawadiagram, stratifiering, sambandsdiagram och styrdiagram. Verktygen är i första hand avsedda för analys av data.

engelsk term (rek.): the seven quality control tools
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004