Ikon för Rikstermbanken

single-group-sourcing

svensk term (rek.): single-group-sourcing
förklaring:

Single-group-sourcing är en försörjningsstrategi som är en variant på single-sourcing. Det innebär att endast en leverantör används för anskaffning av en hel grupp av artiklar.

engelsk term (rek.): single group sourcing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004