Ikon för Rikstermbanken

servicenivåkurva

svensk term (rek.): servicenivåkurva
definition:

kurva som visar sambandet mellan servicenivå till kund och den motsvarande kapitalbindningsinvestering som krävs i form av lageruppbyggnad

anmärkning:

Det kan också avse en uppmätt servicenivå över tiden.

engelsk term (rek.): service level curve
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004