Ikon för Rikstermbanken

servicenivå

svensk term (rek.): servicenivå
svenska termer (acc.): lagertillgänglighet
servicegrad
förklaring:

Begreppet servicenivå är ett uttryck för leveransförmåga till kund. Det används bland annat för att dimensionera säkerhetslager. Många alternativa definitioner förekommer. Till de vanligaste hör följande:

Den andel av lagercyklerna som det inte förekommer brist i.

Den andel av tiden då lagerbrist inte förekommer.

Den andel av efterfrågan som kan tillfredsställas från lager utan fördröjning.

engelsk term (rek.): service level
engelsk term (acc.): percent of fill
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004