Ikon för Rikstermbanken

servicefunktionen

svensk term (rek.): servicefunktionen
definition:

matematiskt samband mellan säkerhetsfaktorn för dimensionering av ett säkerhetslager och motsvarande servicenivå definierad som andel av efterfrågan som kan tillfredsställas från lager

anmärkning:

Sambandet uttrycks för praktisk användning i form av en tabell.

engelsk term (rek.): service function
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004