Ikon för Rikstermbanken

serviceelasticitet

svensk term (rek.): serviceelasticitet
definition:

samband mellan leveransservice och efterfrågan

anmärkning:

Den påverkas framför allt av konkurrenssituationen och efterfrågans karaktär. Om serviceelasticiteten är mindre än 1 talar man om en oelastisk efterfrågan, om den är lika med 1 om en neutralelastisk och om den är större än 1 om en elastisk efterfrågan.

engelsk term (rek.): service elasticity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004