Ikon för Rikstermbanken

serieuttag

svensk term (rek.): serieuttag
definition:

materialuttag till en komplett serie av en produktvariant som tillverkas vid en monteringslinje

engelsk term (rek.): serial issue
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004