Ikon för Rikstermbanken

seriekopplat linjesystem

svensk term (rek.): seriekopplat linjesystem
förklaring:

En produktionslinje är en följd av maskiner och/eller arbetsplatser. I det seriekopplade linjesystemet är dessa arbetsplatser seriekopplade till varandra och står därigenom i ett direkt beroendeförhållande till varandra. Man brukar skilja mellan tre olika typer av seriekopplade linjesystem; drivna linjer, odrivna linjer och linjer med mellanliggande buffertlager.

engelsk term (rek.): serial line system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004