Ikon för Rikstermbanken

senareläggning

svensk term (rek.): senareläggning
definition:

strategi för produktion och distribution som innebär att värdeskapande aktiviteter i försörjningskedjan i så stor utsträckning som möjligt inte utförs förrän kundorder erhållits

anmärkning:

Om den värdeskapande aktiviteten avser direkt värdeförädling talar man produktionssenareläggning och om den avser förflyttning i flödet om logistiksenareläggning. Dess motsats är spekulation.

engelsk term (rek.): postponement
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004