Ikon för Rikstermbanken

selektiv lagerhållning

svensk term (rek.): selektiv lagerhållning
förklaring:

Selektiv lagerhållning avser att endast vissa lagerställen i ett distributionssystem lagerhåller ett komplett artikelsortiment. Det kan också avse att endast vissa artiklar i ett artikelsortiment lagerhålls medan resten köps eller tillverkas mot kundorder.

engelsk term (rek.): selective storing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004