Ikon för Rikstermbanken

samplockning

svensk term (rek.): samplockning
förklaring:

Samplockning innebär att den plockning som skall utföras för olika kundorder eller tillverkningsorder samordnas. Samtliga artiklar som skall plockas mot de berörda orderna skrivs ut på en gemensam plocklista, exempelvis i plocksekvensordning. Metodiken kräver att det plockade godset på ett rationellt och säkert sätt kan fördelas på de olika order som omfattats av plockningen.

engelsk term (rek.): joint picking
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004