Ikon för Rikstermbanken

samlingsplocklista

svensk term (rek.): samlingsplocklista
definition:

plocklista som innehåller artiklar att plocka till flera kundorder eller tillverkningsorder samtidigt

anmärkning:

Syftet med samlingsplocklistor är att rationalisera plockningsarbetet genom att kunna plocka till flera order på en gemensam plockningsrunda.

engelsk term (rek.): joint pick list
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004