Ikon för Rikstermbanken

samlingsorder

svensk term (rek.): samlingsorder
definition:

tillverkningsorder som omfattar flera artiklar och som utgör en sammanslagning av ett antal individuella tillverkningsorder

anmärkning:

Sådana samlingsorder används bland annat vid tillverkning av variantliknande produkter i små serier för att kunna få rationellare plocknings- och återrapporteringsrutiner.

engelsk term (rek.): joint order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004