Ikon för Rikstermbanken

samlingsoperation

svensk term (rek.): samlingsoperation
förklaring:

Vid tillverkning av komplexa produkter inom verkstadsindustrin uppstår ibland problem med ett stort antal småoperationer. Speciellt gäller detta vid detaljtillverkning i plåt- och stångmaterial. För att komma tillrätta med detta problem, samlar man vid tillverkningsorderuppläggning alla sådana operationer till en samlingsoperation per produktionsgrupp. Operationstiden för samlingsoperationen sätts lika med summan av operationstiderna för de individuella ingående operationerna.

engelsk term (rek.): gathering operation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004