Ikon för Rikstermbanken

sambandsdiagram

svensk term (rek.): sambandsdiagram
definition:

diagram som illustrerar sambandet mellan två variabler, ofta en beroende och en oberoende

anmärkning:

Sambandsdiagrammet är ett av de så kallade Sju kvalitetsverktygen och används i det sammanhanget som hjälpmedel vid kvalitetsförbättringsinsatser.

engelsk term (rek.): scatter diagram
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004