Ikon för Rikstermbanken

säsongsindex

svensk term (rek.): säsongsindex
definition:

jämförelsetal som anger förhållandet mellan normalefterfrågan under en viss period och medelefterfrågan per period under året

anmärkning:

Ett säsongsindex för månaden januari är exempelvis normalefterfrågan under januari i förhållande till årets månatliga medelefterfrågan. Säsongsindex används för att rensa tidsserier från säsongsinflytande och för att korrigera grundprognoser med säsongseffekter.

engelsk term (rek.): seasonal index
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004