Ikon för Rikstermbanken

särkostnad

svensk term (rek.): särkostnad
förklaring:

En särkostnad för ett objekt är en kostnad som direkt kan urskiljas som förorsakad av objektet och som inte uppstår på grund av andra objekt.

engelsk term (rek.): incremental cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004