Ikon för Rikstermbanken

säkerhetslager

svensk term (rek.): säkerhetslager
svensk term (acc.): buffertlager
definition:

det lager som utöver omsättningslagret behövs för att gardera sig mot osäkerheter, dels i inleveranser, dels i förbrukning

anmärkning:

Dimensionering av säkerhetslager innebär en avvägning mellan lagerhållningssärkostnader och kostnader som uppstår vid bristsituationer.

engelsk term (rek.): safety stock
engelsk term (acc.): buffer stock
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004