Ikon för Rikstermbanken

robust konstruktion

svensk term (rek.): robust konstruktion
definition:

konstruktion som är sådan att dess funktionsegenskaper varierar så lite som möjligt trots inverkan från olika störande och kvalitetspåfrestande faktorer

engelsk term (rek.): robust design
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004