Ikon för Rikstermbanken

revisionsnivå

svensk term (rek.): revisionsnivå
förklaring:

Med revisionsnivå menas en beteckning för ett ändringstillstånd för produkt, en ritning eller en specifikation. Oftast anges revisionsnivån med hjälp av en siffra eller en bokstav. Identiteten för en produkt som utsatts för revisioner blir då dess artikelnummer plus revisionsbokstav eller revisionsnummer.

engelsk term (rek.): revision level
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004