Ikon för Rikstermbanken

resurssnål produktion

svensk term (rek.): resurssnål produktion
definition:

filosofi och ett synsätt som står för att i hela processen, från konstruktion till leverans till kund, minimera resursförbrukningen

anmärkning:

Filosofin inkluderar att identifiera och eliminera alla icke värdeadderande aktiviteter i hela värdekedjan.

engelsk term (rek.): lean production
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004