Ikon för Rikstermbanken

resursbehovsnyckel

svensk term (rek.): resursbehovsnyckel
förklaring:

En resursbehovsnyckel uttrycker ett samlat resursbehov för en produkt. Ett sådant resursbehov kan avse kapacitet för att producera, material att använda för produktion, kapital att finansiera produktion, utrymme att bedriva produktion, utrymme att lagra producerade kvantiteter och dylikt. Resursbehovsnycklar används framför allt i samband med utvärdering av verksamhetsplaner och övergripande produktionsplaner.

engelsk term (rek.): load profile
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004