Ikon för Rikstermbanken

resultatdiagram

svensk term (rek.): resultatdiagram
definition:

grafisk illustration av sambandet mellan intäkter och kostnader vid olika verksamhetsvolymer

engelsk term (rek.): profit and loss chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004