Ikon för Rikstermbanken

reservdelssats

svensk term (rek.): reservdelssats
definition:

grupp av reservdelar som säljs tillsammans

anmärkning:

Ofta läggs en artikel som representerar hela reservdelssatsen upp och de i satsen ingående artiklarna knyts till denna artikel med hjälp av speciella reservdelsstrukturer.

engelsk term (rek.): spare parts kit
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004