Ikon för Rikstermbanken

repetitiv tillverkning

svensk term (rek.): repetitiv tillverkning
definition:

tillverkningsform som avser tillverkning av diskreta produkter i högfrekvent återkommande serier eller kontinuerligt i stora volymer

engelsk term (rek.): repetitive manufacturing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004