Ikon för Rikstermbanken

regressionsanalys

svensk term (rek.): regressionsanalys
definition:

matematisk metod för att ta fram samband mellan en beroende variabel och ett antal oberoende variabler

anmärkning:

Metoden används bland annat för prognostiseringsändamål.

engelsk term (rek.): regression analysis
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004