Ikon för Rikstermbanken

regenerativ materialbehovsberäkning

svensk term (rek.): regenerativ materialbehovsberäkning
definition:

teknik för materialbehovsplanering som bygger på att vid varje behovsplaneringstillfälle, med utgångspunkt från ett produktionsprogram, göra en komplett nedbrytning av samtliga produkters strukturer och skapa nya tidssatta behov och order för samtliga ingående artiklar

engelsk term (rek.): regenerative requirements planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004